MENU

2019-2020

Intro

Christfulness - Leven vanuit Jezus

Leven in verbinding met Jezus; dat gaat 'niet zomaar'. Als je dat wilt, vraagt dat om aandacht. In ons drukke leven kunnen we verlangen naar die verbinding, naar een intimiteit die verder gaat dan een kennismaking of het weten van een aantal dingen over Jezus. Velen van ons geloven met de 'handen uit de mouwen'; met elkaar doen we ontzettend mooie dingen in onze kerk en onze omgeving. Maar hoe is Jezus verbonden met al die activiteiten? Hoe kunnen 'geloven' en 'ervaren' samen optrekken?

Overal in de samenleving wordt mindfulness aangegrepen als manier om te leven in verbinding met het nu. We willen als kerk leven in verbinding met de wereld om ons heen, maar ook altijd zoeken naar een tegengeluid. Wij presenteren voor dit jaar Christfulness; leven in verbinding met Jezus in het hier en nu, het leven van alledag. Misschien is Jezus wel dichterbij dan we denken. We hopen daar dit jaar meer zicht op te krijgen. Waar moet je bij Christfulness aan denken?

Wanneer we ons verbinden met Jezus mogen we steeds voller van hem worden. Hij gebruikt daarvoor zelf het beeld van een wijnstok en ranken. Een rank los van de wijnstok zal niet groeien en vruchten voortbrengen. Maar een rank, geënt op de wijnstok, groeit wel. Als we als ranken zijn geënt op de wijnstok Jezus, dan ontvangen we het leven in al zijn volheid. Hoe mooi zou het zijn als we aan het einde van het jaar kunnen zeggen dat we voller van Jezus zijn geworden? Dat we zogezegd 'Christful' door het leven gaan? En dat we dat ook doen!

Voor dat leven in al zijn volheid gebruikt Paulus het zinnetje 'In Christus zijn'. Het komt maar liefst 200 keer voor in de bijbel. Maar wat betekent dat: 'In Christus zijn'? Wat betekent Jezus voor ons zelfbeeld, ons beeld van anderen en de wijze waarop wij dagelijks leven?

september

Christfulness - Een nieuw leven in Jezus

Toen Maxima trouwde met Willem Alexander veranderde haar positie en daarmee haar identiteit. De vraag 'Wie ben ik?', beantwoordde zij anders na haar trouwdag. Want na die dag was zij was niet alleen meer 'Maxima', maar een Nederlandse prinses, de vrouw van Willem Alexander en daarmee lid van het koninklijk huis. Een andere persoon in haar leven - Willem Alexander - zorgde ervoor dat haar identiteit ingrijpend veranderde. Anderen gingen anders naar haar kijken en zou Maxima sindsdien ook niet anders naar zichzelf kijken?

De vraag 'Wie ben ik?' is een vraag die mensen hun leven lang bezighoudt. Veel mensen zijn bezig met hun eigen ontwikkeling via opleidingen, cursussen en zelfhulpboeken. Kennelijk is er een behoefte om jezelf beter te leren kennen; wat is mijn eigen identiteit? Daarbij zijn andere personen vaak belangrijk. 'Ik ben een vriend van die en die, ik ben een moeder van die en die, ik ben een partner van die en die of ik ben een alleenstaande'. Andere mensen - of de afwezigheid daarvan - hebben een grote invloed op hoe de 'wie-ben-ik-vraag' wordt beantwoord. In het christelijk geloof gaat het ook over een persoon: Jezus Christus.

Wat is Jezus' invloed op wie jij bent? Waarin merk je dat concreet? Stel dat Jezus en zijn woorden (nog) meer ruimte krijgen in jouw leven: wat zou er dan gebeuren? Deze maand zoeken we naar wat 'in Christus zijn' betekent voor wie jij op dit moment bent en hoe je daar gekomen bent. Een zoektocht past daarbij omdat het leven van ieder mens uniek is en Jezus daar steeds op een unieke manier in binnenkomt.

God biedt ieder mens een identiteit aan die sterk staat. Een identiteit die je niet zelf hoeft te maken maar steeds weer mag ontvangen. Een identiteit die niet leunt op jouw succes (falen), imago (probleem) of bezit (gebrek). Christfulness begint niet met wat jij doet maar bij ontvangen wat Jezus voor eens en altijd heeft gedaan. Het begint bij wie Jezus is: geliefd door de Vader. Christfulness betekent dat wij daarin delen. Want het is Jezus die aan het kruis al jouw zonden en tekortkomingen overneemt en vernietigt. In Christus kijkt God definitief anders naar je. In Christus is je positie veranderd: je bent vrij van oordeel, geliefd, verborgen in God een nieuwe schepping en nog zoveel meer. We delen in Jezus' geliefd zijn door zijn Vader. Zoek, ontdek en ervaar het.

Bekijk boekentips (4)    Download kringpaper

oktober

Christfulness - Vol van Jezus' woorden

We moeten voorkomen dit jaar dat Christfulness - het vol zijn van Jezus en je leven in alle aspecten telkens weer laten vernieuwen - het nieuwe moeten wordt. Worden we toch weer op onszelf teruggeworpen? Moeten we er zelf maar voor zorgen dat Jezus in ons komt wonen? Nergens klinkt in Bijbel de oproep dat we dat zelf voor elkaar moeten zien te krijgen. Integendeel, we zijn in Jezus. Als je gelooft is hij is actief in je door zijn Geest. Tegelijkertijd; in een goede relatie komt het van twee kanten. Daarom worden we ook opgeroepen om in Jezus te blijven. En dus is deze maand de praktische vraag: hoe blijf ik in Jezus Christus? Hoe blijf ik vol van hem en inspireren zijn woorden mij in het leven van elke dag?

In onze tijd is storytelling ongelooflijk belangrijk. Er is veel aandacht voor persoonlijke verhalen en woorden die raken, die verbinden en een een inspiratiebron vormen. Zowel persoonlijk als in het zakenleven. Die aandacht voor verhalen komt ook doordat mensen zoekend zijn naar het grote verhaal - woorden die zingeven. Deze maand gaan we bekijken wat Jezus' woorden - zijn verhalen - zijn en hoe je 'in' die woorden 'blijft'. Hoe helpt dat om 'Christful' te zijn; vol van Jezus en zijn woorden? En hoe kun je de woorden van Jezus concreet vertalen naar jouw eigen dagelijkse leven?

Bekijk boekentips (5)    Download kringpaper

november

Christfulness - Jezus uitstralen (I)

Ben jij iemand met uitstraling? En wat straalt er dan vanaf? Uitstraling is in eerste instantie iets wat je ziet bij mensen aan de buitenkant, maar het wordt gevoed door wat er binnenin ons leeft. Het uiterlijk is belangrijk, maar in onze tijd is er ook een focus op het innerlijke; verdieping en zingeving investeren we graag in. Naar de psycholoog gaan voor geestelijk onderhoud bijvoorbeeld.

'Jezus kennen is prachtig. Nog mooier is het als andere mensen dat ook aan je kunnen merken.' Met deze woorden opent Jos Douma het boek 'Jezus uitstralen. Worden als Hij.' In ons jaarthema past deze uitspraak goed. Want we zoeken naar Jezus' aanwezigheid in ons leven en oefenen in die intieme aanwezigheid te (ver)blijven. En dan, wat zien anderen van die aanwezigheid van Jezus? Wat merken mensen om jou heen ervan dat jij vol bent van Jezus? Het is trouwens ook belangrijk te zeggen dat niet alleen christenen een mooie uitstraling hebben. Soms is er in niet-gelovigen meer van Jezus' uitstraling terug te zien dan bij gelovigen zelf.

Jezus uitstralen begint altijd met Jezus zelf. Christenen zijn in dat opzicht als een reflector; Jezus' licht straalt op ons en dat licht straalt van ons af de wereld in. Jezus' karakter is enorm veelzijdig. Aan de buitenkant zie je bij Jezus ook zwakte en lijden, maar zijn karakter is prachtig. Denk aan zijn liefde en bewogenheid, zijn goedheid en kracht. Daarom ook kan Jezus uitstralen allerlei vormen aannemen, er is geen bepaalde standaard. Met hulp van Gods Geest laat God die mooie eigenschappen van Jezus in ons leven zichtbaar worden in ieder op een unieke, eigen manier. Hoe? Het is als met de zon; als je warm wilt worden, moet je in het zonlicht gaan staan. Hoe meer we kijken naar Jezus, des te meer zullen we lijken op Jezus.

In november kijken we naar deze drie uitstralingsmogelijkheden: Jezus uitstralen in liefde, vreugde en zachtmoedigheid. In juni kijken we naar deze vier uitstralingsmogelijkheden: Jezus uitstralen in zwakheid, dienstbaarheid, rechtvaardigheid en wijsheid.

Bekijk boekentips (2)    Download kringpaper